Hundar

På gården finns två hundar. Det ena är en riktig trotjänare, Fätorpets Vildlin, 12 år. Det andra är Roclines Alice, född 2012. Alice-brallis ska bli vallhund åt getterna, så vi lättare kan gå mellan getstallet och olika hagar. Men där är vi inte än… Varken Alice eller getterna har riktigt fattat hur detta ska gå till än!