Tjurar

Näsbön har haft nötkreatur “jämt”, dvs så länge någon kan minnas. Fram till slutet på 80-talet fanns det mjölkkor och sedan dess har det funnits tjurar. 2001 byggdes nya stallar och 2003 var den sista stora ombyggnaden färdig. Idag finns det plats för ca 250 tjurar.

Vi köper ca 65 kalvar/gång som flyttar in i vårt kalvstall. När de bott där, lite avskilt från de större djuren, i ca 3 månader så flyttar de till mellanstallet. När de är ca 10 månader flyttar de in i stora stallet. På det här sättet håller man ner risken för smittspridning mellan djuren och kan göra rent mellan omgångarna. När de är mellan 17-20 månader väger de över 600 kg och åker till slakt.

Tjurarna utfodras med sk fullfoder som består av vallfoder (ensilage eller ev lite hö), en del spannmål, mineraler och salt. Detta blandas i en stor fodervagn och körs ut direkt på foderborden. Nästan allt fodret odlar vi själva, men ibland köper vi lite spannmål av grannarna. De minsta kalvarna får ibland lite “köpefoder” i form av pelleterat kraftfoder specialgjort för kalvar.