Getter

Vårt mjölkstall

2015 kommer vi att ha ca 150 getter som mjölkas morgon och kväll. Våra getter är Svensk Lantras, en traditionell och ganska specialiserad mjölkras. De väger ungefär 50 kg och mjölkar mellan 1,5-6 lit var/dag. De betäcks på hösten och sinläggs sent på vintern. Getter är till skillnad från t ex kor väldigt årstidsbundna och föder bara ungar på vår och försommar. Det ställer till det lite för oss som vill leverera mjölk hela året. I år har vi delat upp dem i två grupper, där den ena gruppen ska killa i februari och mars. Sen sinlägger vi de övriga och de kommer killa i juni.

En liten film om mjölkning av våra getter: Getmjölkning

Killingarna går med sina mammor de första dagarna för att få i sig den nyttiga råmjölken, sedan börjar vi mjölka getterna och killingarna får lapa mjölk i killingstallet istället.

Getterna fodras med ensilage (konserverat gräs) som vi tar från åkrarna runt gården. Vår gård är inte ekologisk, men getterna får bara foder från åkrar som varken fått handelsgödsel eller bekämpningsmedel. De får dessutom kraftfoder medan de mjölkas. Vi köper vårt kraftfoder från Lantmännen och har valt en sort som nästan bara innehåller svenska råvaror. Mest är det spannmål, rapkaka och betmassa. På sommaren får de såklart även färskt gräs, löv och buskar ute i hagen.