Getter

Vårt mjölkstall

Vi slutade leverera getmjölk i april 2019 och kommer nu bara ha kvar en mindre getbesättning för köttproduktion.

Vi har mjölkat getter sedan våren 2012. De sista åren mjölkade vi 150-200 (medel 180/dag) getter per dag året runt. Våra getter är Svensk Lantras, en traditionell och ganska specialiserad mjölkras. De väger ungefär 50 kg och mjölkar mellan 1,5-6 lit var/dag. De betäcks på hösten och sinläggs sent på vintern. Getter är till skillnad från t ex kor väldigt årstidsbundna och föder bara ungar på vår och försommar. Det ställer till det lite för oss som vill leverera mjölk hela året. Vi har delat upp dem i flera grupper med killning i till största delen mellan januari och juli.

En liten film om mjölkning av våra getter: Getmjölkning

Killingarna går med sina mammor de första dagarna för att få i sig den nyttiga råmjölken, sedan börjar vi mjölka getterna och killingarna får lapa mjölk i killingstallet istället.

Getterna fodras med ensilage (konserverat gräs) som vi tar från åkrarna runt gården. Vår gård är inte ekologisk, men getterna får bara foder från åkrar som varken fått handelsgödsel eller bekämpningsmedel. De får dessutom kraftfoder medan de mjölkas. Vi köper vårt kraftfoder från Lantmännen och har valt en sort som nästan bara innehåller svenska råvaror. Mest är det spannmål, rapkaka och betmassa. På sommaren får de såklart även färskt gräs, löv och buskar ute i hagen.